What we believe

[voor Nederlandse zie hieronder]

T00 - Rubilev Icon 1411We believe in God the Holy Trinity as revealed in the Bible and expressed in the ancient catholic Creeds. We are hopeful followers of Jesus Christ, who says He is the Way, the Truth, and the Life.  We are learning to love God and our neighbour.

Our lives our shaped by the life, death, resurrection and ascension of Jesus Christ and of our hope in his coming again in glory.  We believe that it is through worship, teaching, fellowship, private disciplines of prayer and reading Scripture, and service to others that we become more deeply aware of who God is and of our own souls.  This encounter and union with God through Word and Sacrament, fellowship and service, changes us.  We become light and salt in the world and are more loving towards our neighbours. Our final hope is the life of heaven, a life we begin to participate in even now.

You can visit the Church of England’s website to find out more about what Anglican Christians believe and for a history of Anglicanism.

If you live in the region of Utrecht and are seeking a spiritual home and Christian fellowship please join us and introduce yourself after service when we have a time for refreshments and conversation.


Wij geloven in de drie-enige God, zoals Hij is geopenbaard in de Bijbel en tot uitdrukking komt in de eeuwenoude algemene geloofsbelijdenissen.  Wij zijn hoopvolle volgelingen van Jezus Christus, die verkondigt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. We leren om God en onze naaste lief te hebben.

Onze levens worden gevormd door het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, en door onze hoop op Zijn wederkomst in heerlijkheid. We geloven dat we ons door aanbidding, onderwijs, samen zijn en daarnaast persoonlijk gebed, het lezen van de Bijbel en bediening naar onze naasten toe, steeds meer bewust worden van wie God is en van onze eigen innerlijkheid. Deze ontmoeting en verbintenis met God door Woord en Sacrament, en de gemeenschap en onze bediening verandert ons. We worden tot licht en zout in de wereld en groeien in liefde voor onze naasten. Onze uiteindelijke hoop is een hemels leven, een leven waaraan we nu al deel kunnen gaan krijgen.

U kunt de website bezoeken van de Church of England om meer te weten te komen over de leer van de anglicaanse christenen en over de geschiedenis van de Anglicaanse Kerk.

Als u op zoek bent naar een geestelijk thuis en een ontmoeting met medechristenen, dan kunt u onze kerk bezoeken en ons na de dienst aanspreken, als we elkaar treffen voor een kopje koffie of thee en een gesprek.