Tibet Brief

The Tibetletter is written by Maya Hoogveld  

Mijn lieve vriendin/buurvrouw Carlien had mij diverse keren gevraagd of zij met mij mee naar India mocht. Ik zei dan telkens: geen schijn van kans, ik kan niet eens meer naar Bunnik.

Daarna begon in november de Kerstdrukte. En…plotseling kwam er een uitnodiging uit India, van de Dalai Lama, voor de opening en inzegening van het Dalai Lama Institute for Higher Education in Bangalore, waarvoor wij de lokalen aan het inrichten zijn. Toen sprongen Carlien en ik allebei een gat in de lucht en wij vertrokken in december.Het was prachtig om deze indrukwekkende gebeurtenis mee te maken.

 Maya en Carlien met de Dalai Lama –>

His Holiness hield een mooie openingsrede en de Indiase Minister van Binnenlandse Zaken vertelde hoe blij India is met het verblijf van ia vluchtelingen, die zoveel goeds doen en hebben gedaan in India. “Natuurlijk hopen wij dat jullie zo gauw mogelijk terug kunnen gaan naar Tibet, maar wij van onze kant zouden jullie graag voor altijd hier bij ons houden”.

Na de opening konden wij nog de Tibetaanse omgeving van Bangalore bezoeken, onder andere het enige Tibetaanse kinderdorp in het zuiden van India, in Bylakuppe . De huizen daarzijn vernoemd naar Nederlandse steden die dit dorp hebben helpen opbouwen en heten Franekerhome, Heerlenhome en nog meer, vooral Friese steden. Een van de huizen heet het Maya-huis!

Het Dalai Lama Institute for Higher Education is erkend door de Universiteit van Mysore en zal uiteindelijk een zelfstandige universiteit worden.De speciale programma’s zijn uniek en zijn goedgekeurd door de Academische Raad van de Universiteit van Mysore. Er zijn drie belangrijke departementen:de School of Education, Tibetan studies and computerstudies en het Departement van Tibetaanse taal en literatuur.

Uiteindelijk zal het een onafhankelijke universiteit worden met conventionele en gespecialiseerde programmas. Hoofddoel is het in stand houden van de Tibetaanse cultuur en culturele erfenis. Politiek gezien is het van het grootste belang om de strijd voor het behoud hiervan voort te zetten door middel van een goede opvoeding, die ernaar streeft geen haat jegens de Chinezen te ontwikkelen door een verstaan van de situatie van beide zijden. Het grootste gedeelte van de lokalen is nu ingericht. Er wordt hard gewerkt aan het restant. Het zou heerlijk zijn als U nog een steentje zou willen  bijdragen.Van mijn kant geef ik hier en daar nog geïllustreerde gastlessen op scholen en lezingen voor verenigingen, o.a.voor de Oecumenische Streekgemeentein Barneveld.

BELANGRIJK FINANCIEEL NIEUWS:  In definanciële wereld verandert er wel eens wat. Het is fijn als U eventuele giften regelrecht overmaakt naar de Wilde Ganzen. Dan kunt U in aanmerking komen voor eventuele belastingaftrek. Het wordt dan als volgt: Wilde Ganzen     IBAN NL 53 INGB00000 40000, met de vermelding: voor Tibetproject Maya Hoogveld.

Op 21 mei (!) komt er ook weer een benefietconcert,’s middags om 3 uur in de Holy Trinity kerk, van Limburg Stirumplein, te bereiken met bus 8, richting Wilhelminapark.

Er zullen weer verrassende bijdragen worden geleverd , door DUO ASTORIA (viool en piano) Sylvis Hubers, dichteres, die haar eigen werk laat horen en CANTABA, het Utrechtse vrouwenkoor dat vaker in de TIBETbenefiet van zich liet horen.De toegang is gratis, maar we hopen van ganser harte dat U de collecteschaal royaal zult vullen.

Ook zou het fijn zijn als een aantal van U zou willen helpen met de voorbereidingen en om na het concert de aanwezigen te voorzien van hapjes en drankjes.

Graag een telefoontje of een mailtje!

Graag tot ziens, hopelijk om te beginnen bij het concert.